Idéale

Ostronens Rolls Royce, spjutspetsen i David Hervés kvalitetsodling. Odlas med all tänkbar omsorg och finns endast att tillgå i säsong. Ett strängt urval, en mycket lång mognadsprocess i bassänger med få ostron i varje är några av hemligheterna med detta enastående ostron av allra högsta kvalitet – ett precisionsverk värdigt en urmakare.

Förpackningar : 25-50-100 st.
Storlek : 2-3-4
Kategori : pousse
Säsong : nov-april
Ursprung : Charente
Odlare : Hervé
Status : Best.

Kategorier: , ,